gaana

آخرین اخبار در مورد منطقه 18

چهاردهمین قرار خدمت برگزار شد

شهردار تهران در چهاردهمین سلسله بازدیدهای خود از مناطق تهران با عنوان طرح قرار خدمت امروز به منطقه ۱۸ پایتخت رفت. به گزارش فارس، علیرضا زاکانی در چهاردهمین سلسله بازدیدهای خود از مناطق تهران با عنوان طرح قرار خدمت امروز سیزدهم بهمن ماه به منطقه ۱۸ پایتخت رفت. حضور در موزه شهدای منطقه ۱۸ و زیارت مقبره شهید گمنام نخستین برنامه زاکانی در این بازدید بود که شهردار تهران با حضور بر ...